background_mobile_2

Forskning

Ta chansen att lära dig mer om hur forskare använder SITES och vad deras erfarenheter av SITES är. Nedan hittar du intervjuer med forskare som använder SITES-infrastrukturen i sina projekt. Intervjuerna visar de möjligheter som erbjuds inom SITES - hur forskare kan använda vår infrastruktur och dra nytta av vår personal, forskningsstationerna, våra temaprogram och tillgängliga öppna data.
 
Fler intervjuer kommer att läggas till regelbundet.

 Videos

Intervjuer