SITES Water - Sjöars växthusgasutsläpp mäts med en förenklad metod

20 May 2019

Att förstå de lokala processerna för naturliga växthusgasutsläpp är en förutsättning för att kunna få en sammantagen bild av utsläppen på jorden. Mätningar måste ske i olika naturtyper och klimatområden, vilket gör insamlandet av data kostsamt.
 
Inom programmet SITES Water fortsätter denna sommar mätningar av växthusgasutsläpp från sjöar och efter en genomgång av tidigare års data kan vi förenkla mätningarna av våra manuella och automatiska kamrar. Sju sjöar vid SITES stationer från södra till norra Sverige ingår i programmet och mätningarna kommer ge ett unika data samtidigt som en kostnadseffektiv metod för miljöövervakning av växthusgaser utvecklas.
 
Vill du veta mer om SITES Water, kontakta koordinator Leif Klemedtsson (leif.klemedtsson@gvc.gu.se) eller läs här.

Fotograf: Andreas Palmén. 

Fotograf: Andreas Palmén.