SITES NordSpec har blivit SITES Spectral

18 October 2016
SITES Spectral är en av tre gemensamma satsningar som gjorts inom SITES som bygger på att skapa infrastruktur som främjar möjligheter till världsledande forskning. SITES spectral arbetar stationsövergripande och med liknade utrustning för spektrala mätningar. Sensorer och kameror finns på master och mäter in data kopplade till vegetation- och fenologisk utveckling. Till projektet och de stationära mätningarna kopplas drönare utrustade med sensorer och kameror som kan läsa av större områden. Drönarnas data kan användas i kalibrering och modellering av resultaten från de punktmätningar som görs med de stationära spektrala mätningarna. En vidare dimension är att data från SITES Spectral kan användas för att kalibrera satellitdata som kommer från fjärranalys.Beslutet att ändra namn på satsningen togs på workshoppen 14 oktober, dels för att tydliggöra skillnaderna mellan SITES Spectral och nätverket Nordspec. Utöver diskussioner och information om tekniska utmaningar, kalibrering och beslut kring utrustning gav Kjell Blomgren en inspirationsföreläsning om hur data från SITES Spectral kan användas i forskning och utgöra en resurs inom hans arbete med Svenska fenologiska nätverket.Läs mer:
Om SITES Spectral
Om Svenska fenologiska nätverket