background_mobile_2

SITES Spectral

SITES Spectral är en infrastruktur för insamling av spektraldata för övervakning av ekosystem. Genom infrastrukturen kan SITES erbjuda data för forskning med anknytning till exmepel klimatförändringar, kol- och växthusgasbalanser, fenologi, allmän ekologi och biologisk mångfald och växtvetenskap.

SITES Spectral mätningar genomförs i syfte att fånga säsongs- och mellanårsvariationer i förhållanden i vegetationen. Den insamlade datan är relevant för undersökningar av en rad olika processer i ekosystemen; exempelvis produktivitet, effektivitet av ljusanvändning samt fuktförhållanden. Forskningen anknyter mestadels till klimatförändringar, kol- och växthusgasbalanser, fenologi, allmän ekologi och biologisk mångfald och växtvetenskap, och fungerar som en grund för uppskalning och validering av fjärravkända mätningar. SITES Spectral är en infrastruktur med öppen data där all insamlad data är tillgänglig för alla.

Instrumenten kan utföra mätningar i skog, torvmark, berg, sjöar och jordbruksområden. Utrustningen som används är enkel och robust och genomgår regelbunden kalibrering. Vid stationerna finns även fixerade spektrala instrument som registrerar inkommande och reflekterad solstrålning, i synliga och nära infraröda våglängdskanaler.

De flesta av mätningarna är samlokaliserade med torn som mäter kolflöden och som förvaltas av till exempel ICOS eller FLUXNET. Data samlas in kontinuerligt året runt. Utrustningen inkluderar även fenologiska kameror och eventuellt framöver även obemannade luftfartyg (UAV) - såsom UAV helikoptrar. 

De deltagande fältforskningsstationerna täcker ett brett spektrum av landskapsegenskaper och klimatzoner. Varje deltagande station inkluderar 2-4 platser av multispektrala sensorer som omfattar olika typer av träds utvecklingsstadier, torvmarker, bergs värmestrålning och jordbrukslandskap. Insamling av data sker kontinuerligt under hela året vid samtliga stationer, förutom vid Tarfala på grund av kortare säsong.
 
SITES Spectral mätningar genomförs i samverkan med annan infrastruktur, särskilt med The Integrated Carbon Observation System (ICOS). SITES och ICOS infrasturkturer möjliggör kolflödesmätningar och en rad andra miljömätningar som används för att verifiera, förstå och korsvalidera NordSpec data. SITES Spectral nätverk är inspirerat av SpecNet med vilka informationsutbyte sker. SITES Spectral samarbetar också i COST Action OPTIMISE (ES1309).

loading...

Koordinator

Lars Eklundh lars.eklundh@nateko.lu.se

Deltagande forskningsstationer 


NordSpec
NordSpec - a research network for spectral data collection

SITES Spectral hette tidigare SITES NordSpec. Satsningen bytte namn 2016.

SITES data portal