background_mobile_2
loading...

SITES AquaNet är det första försöket av sitt slag att skapa en standardiserad infrastruktur för akvatiska mesokosmförsök, med anläggningar spridda över geografiska och klimatiska gradienter.

Ansök nu!
Ansök om att använda infrastrukturen under 2020. Mer information och anmälan hittar ni här (på engelska). 
 

SITES AquaNet Koordinator: Silke Langenheder

Kontaktpersoner för respektive deltagande station: 
Svartberget: Johannes Tiwari (johannes.tiwari@slu.se) eller Charlotta Erefur (charlotta.erefur@slu.se)
Erken: William Colom Montero (wiliam.colom@ebc.uu.se) eller Silke Langenheder (silke.langenheder@ebc.uu.se)
Skogaryd: Leif Klemedtsson (leif.klemedtsson@gu.se)
Asa: Niels Aagaard Jakobsen (niels.aagaard.jakobsen@slu.se)
Bolmen: Juha Ränkinen (juha.rankinen@sydvatten.se)

SITES AquaNet är en öppen och standardiserad infrastruktur för mesokosmförsök i 5 olika sjöar i Sverige som är lokaliserade vid fyra SITES stationer (Svartberget, Erken, Skogaryd and Asa) och en associerad station (Bolmen forskningsstation). SITES AquaNET möjliggör utförandet av experiment i sjöar med olika egenskaper. Infrastrukturen består att ett flexibelt flytsystem i sjön, 16-20 mesokosmer av hård plats, och en uppsättning av sensorer (syrgas, fluorescens, temperatur och ljus) i varje mesokosm.

Generellt är resultat från ekologiska experiment mycket beroende av upplägget för varje studie, vilket leder till vitt skilda resultat av vanliga påverkanselement av miljöförändringar. SITES AquaNet löser problemet genom att de experimentella metoderna standardiseras i förväg, vilket säkerställer att samma metoder och behandlingar tillämpas synkront på experimenten. Möjligheten ges att dra generella slutsatser om ekologiska fenomen; särskilt hur lokala skillnader mellan viktiga variabler över rum (exempelvis temperatur, höjd och näringsämnen) påverkar resultaten av experimentella manipulationer.

Mer information om SITES AquaNet hittar ni på den engelska sidan här.

Deltagande forskningsstationer
Asa
Erken
Skogaryd
Svartberget
Bolmen

Mätprogram
SITES AquaNet

Koordinator
silke.langenheder@ebc.uu.se