background_mobile_2

SITES AquaNet

SITES AquaNet är en standardiserad infrastruktur för akvatiska mesokosmförsök, med anläggningar spridda över geografiska och klimatiska gradienter.

SITES AquaNet experiment 2023

SITES AquaNet planerar att genomföra experiment för att undersöka hur olika avrinnings-och försaltningsregimer påverkar planktonsamhällen.

Beskrivning av SITES AquaNets infrastruktur

Vetenskaplig artikel
SITES AquaNet beskrivs i en artikel i Limnology and Oceanography: Methods.

Urrutia-Cordero, P., et al. (2021), SITES AquaNet: An open infrastructure for mesocosm experiments with high frequency sensor monitoring across lakes. Limnol Oceanogr Methods

Geografik spridning
SITES AquaNet är en öppen och standardiserad infrastruktur för mesokosmförsök i fem olika sjöar i Sverige som är lokaliserade vid fyra SITES stationer (Svartberget, Erken, Skogaryd and Asa) och en associerad station (Bolmen forskningsstation).


Mesokosmer och experimentella möjligheter
SITES AquaNET möjliggör utförandet av experiment i sjöar med olika egenskaper. Infrastrukturen består att ett flexibelt flytsystem i sjön, 16-20 mesokosmer av hård plast (700l, 1,5 m djupa, Ø0.8m), och en uppsättning av sensorer (för syrgas, fluorescens, temperatur och ljus) i varje mesokosm.

Generellt är resultat från ekologiska experiment mycket beroende av upplägget för varje studie, vilket leder till vitt skilda resultat av vanliga påverkanselement av miljöförändringar. SITES AquaNet löser problemet genom att de experimentella metoderna standardiseras i förväg, vilket säkerställer att samma metoder och behandlingar tillämpas synkront på experimenten. Möjligheten ges att dra generella slutsatser om ekologiska fenomen; särskilt hur lokala skillnader mellan viktiga variabler över rum (exempelvis temperatur, höjd och näringsämnen) påverkar resultaten av experimentella manipulationer.

Mer information om SITES AquaNet finns på den engelska sidan.

Koordinator
Silke Langenheder
silke.langenheder@ebc.uu.se

Deltagande forskningsstationer


Kontaktpersoner för stationerna

Svartberget

  • Johannes Tiwari (johannes.tiwari@slu.se)
  • Charlotta Erefur (charlotta.erefur@slu.se)

Erken

  • William Colom Montero (wiliam.colom@ebc.uu.se)
  • Silke Langenheder (silke.langenheder@ebc.uu.se)

Skogaryd

  • Leif Klemedtsson (leif.klemedtsson@gu.se)

Asa

  • Niels Aagaard Jakobsen (niels.aagaard.jakobsen@slu.se)

Bolmen

  • Juha Ränkinen (juha.rankinen@sydvatten.se)

SITES data portal