background_mobile_2

SITES tematiska program

Varje SITES-station deltar i ett eller flera temaprogram, SITES AquaNet (blåa symboler), SITES Spectral (ljusgröna symboler) och SITES Water (mörkgröna symboler). Varje SITES-station deltar i ett eller flera temaprogram, SITES AquaNet (blåa symboler), SITES Spectral (ljusgröna symboler) och SITES Water (mörkgröna symboler).

SITES tematiska program erbjuder öppna data från långsiktiga mätprogram samt installationer för experiment. Programmen kopplar samman de enskilda stationerna för att stödja och förbättra forskningen om både akvatiska och terrestra ekosystem och inkluderar till exempel mätningar av hydrologiska, meteorologiska och vattenkemiska parametrar, fenologiska observationer samt replikerade storskaliga fältexperiment.
 
Läs mer om de tre programmen, tillgängliga data och ta reda på hur forskare kan använda anläggningarna och infrastrukturen:

SITES AquaNet - En standardiserad infrastruktur för mesokosmexperiment i sjöar.
SITES Spectral - Ett program för att samla in spektraldata för ekosystemövervakning med fenologikameror, drönare och sensorer.
SITES Water - Ett samordnat långsiktigt övervakningsprogram av hydrologiska, fysiska, kemiska och biologiska parametrar i sjöar och vattendrag.