SITES_bård 2020__mobile3

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att nyttja SITES infrastruktur eller om du har några frågor. Skicka e-post till info@fieldsites.se eller kontakta någon från sekretariatet direkt. Kontaktuppgifter för stationsföreståndarna finns på sidan för respektive forskningsstation, och kontaktuppgifter för koordinatorerna för de tematiska programmen hittar du på sidorna för SITES Water, SITES AquaNet och SITES Spectral.

Sekretariat

Stefan Bertilsson
Föreståndare
stefan.bertilsson@slu.se
Telefon: 070-167 90 34

Ulf Jonsell
Biträdande föreståndare
ulf.jonsell@slu.se
Telefon: 073 - 085 71 45

Holger Villwock
Projektkoordinator
holger.villwock@slu.se
Telefon: 072-216 47 51

Ulf Grandin
Internationell koordinator
ulf.grandin@slu.se
Telefon:  018-673104

Birgitta Olandersson
Ekonom
birgitta.olandersson@slu.se
Telefon: 018-673111

Hélène Hagerman
Kommunikatör
Helene.Hagerman@trossa.se
Telefon: 073-075 57 59