background_mobile_2

Använd SITES infrastruktur

Försöksområden och infrastruktur

Forskar du inom interaktioner mellan olika ekosystem är SITES en självklar infrastruktur för dig. SITES sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner.

Inom SITES finns möjlighet till olika typer av forskarstöd och forskningsstationerna kan tillhandahålla försökslokaler och fältlaboratorier för experiment och fältbaserade undersökningar samt teknisk expertis.

Flera långa mätserier upprätthålls vid SITES-stationerna och redan insamlade data finns tillgängliga för utveckling av ex. modeller och scenarier.

Utforska vad som mäts inom SITES.

Support från forskningsstationer

Deltagande forskningsstationer inom SITES bistår med:

  • avancerad utrusning för att mäta förändringar i naturen över stora geografiska områden
  • en dataportal där alla resultat och data finns samlade och som är fritt tillgängliga för forskare och andra intressenter,
  • lokaler, laboratorier, elektricitet, specialiserade verktyg och instrument samt driftsäkra uppkopplingar i de studerade ekosystemen, samt
  • kompetent och välutbildad personal som kan bistå vid forskningsprojekt och som underhåller mätningar och utför provtagningar av olika slag.

Inom SITES finns tre infrastrukturer: SITES Water, SITES AquaNet och SITES Spectral.

Vi lyssnar gärna på dina ideér du har till ditt projekt

Områden för försök och experiment över ekosystemgränser och längst klimatzoner eller ett specifikt ekosystem finns det gott om i SITES. Vi hjälper dig gärna att finna den bästa designen för just ditt försök. Ser du förbättringsmöjligheter inom SITES lyssnar vi gärna på dina ideér