background_mobile_2

Svartbergets fältforskningsstation

Området kring Svartbergets fältforskningsstation domineras av skog, sjöar och våtmarker. Foto: Peder Blomkvist.
Området kring Svartbergets fältforskningsstation domineras av skog, sjöar och våtmarker. Foto: Peder Blomkvist.

Svartbergets fältforskningsstation (SVB)

Svartberget forskningsstation är en knutpunkt för långsiktig terrester forskning i det boreala skogsbältet i norra Sverige. Forskningsstation ligger nordväst om Vindelns samhälle, ca 1 h körtid från Umeå. Utmärkande för Svartberget är de stora befintliga fältforskningsinfrastrukturerna kring myrekosystem, avrinningsområden och produktiv tall- och granskog, vilka ger unika möjligheter för forskare att studera processer och flöden på såväl ekosystem- som landskapsnivå.
 
Här pågår forskning om skogsväxters kväveupptag och kväveanvändning, abiotisk och biotisk påverkan i skogsekosystem, skogsproduktion och skogsskötsel, transport och ackumulation av vatten, kol, kväve, metaller och andra ämnen i landskapet.
 
Svartberget erbjuder forskare mark för olika typer av fältförsök samt ansvarar för anläggning, underhåll och datainsamling. Forskare erbjuds också möjligheten att anlägga nya fältexperiment och får tillgång till klimat- och markdata samt teknisk support av personal med god lokal kännedom och fältvana. Forskningsstationen erbjuder också tillgång till verkstad, maskiner, mätutrustning, kylrum, grovlabb, förråd, enkelt laboratorium, skrivplats samt kök och logi några km från stationen. 

Svartberget erbjuder en välutrustad fordonspark som inkluderar en terränggående 15 meter hög skylift, miniskotare minimaster 620, hjullastare, skoter, fyrhjuling, släpvagnar och bilar.

Övervakning och data
Långsiktiga mätningar utförs kontinuerliga av klimat, ozon, marktillstånd, vattenomsättning samt nederbörds- och avrinningskemi. Syftet med dessa är att förse projekt vid stationens försöksytor med bakgrundsdata om tillstånd i luft, mark och vatten. Mätdata bearbetas automatiskt till tiominuters- och dygnsvärden.

Svartberget ingår i SITES infrastrukturer SITES Water, SITES AquaNet och SITES Spectral.

Officiell webbplats

Stationsföreståndare
Johan Westin
johan.westin@slu.se

Fakta
Ekosystem
Skog, sjöar och vattendrag, våtmarker
Klimat
Boreala zonen
Årlig medeltemperatur: 1,8 °C
Öppet
Året om
Organisation

Sveriges lantbruksuniversitet
Latitud och longitud
64.2443 N; 19.7663 E
Höjd över havet
230 m