background_mobile_2

Röbäcksdalens fältforskningsstation

Röbäcksdalens fältforskningsstation (RBD)

Röbäcksdalens forskningsstation ligger i Umeå, i det norrländska kustlandet. Den ingår både i ett natura 2000-område och i Vindelälvens biosfärsområde. Forskningsstationen har funnits i snart 60 år och inkluderar jordar som lämpar sig väl för odling och en forskningsladugård med ca 120 mjölkkor. Eftersom forskningsstationen är placerad ca 2 km från Umeå centrum är det lätt att ta sig dit med flyg, buss och tåg. För boende finns det många hotell att välja på inom 0,5 – 3 km radie från stationen.

På Röbäcksdalen forskningsstation erbjuds möjlighet att utöva fältforskning inom en rad olika områden såsom jordbruksvetenskap, husdjursvetenskap, biologi, agroekologi, markvetenskap och miljövetenskap. Stationen erbjuder även expertis inom agroekologisk fältforskning, tillgång till mark, personal, basdata om mark och klimat, verkstad, maskiner och mätutrustning, grovlabb inklusive vågar, torkskåp och kvarnar, samt skrivplatser. Det finns även möjlighet att utnyttja de långsiktiga försök som finns genom att ta del av tidigare resultat eller för att ta egna prov. På djursidan finns två bi-samhällen (med nordiska biet) och en ladugård med mjölkkor och ungdjur. Ladugården är utrustad med mätinstrument för att kontinuerligt mäta foderkonsumtion, vikt, mjölkproduktion och växthusgaser från mjölkkorna.

Övervakning och data
Röbäcksdalen ingår i SITES monitoringprogram SITES Water och SITES Spectral. Stationen har dessutom egna dataserier genom en väderstation, en anläggning för att mäta jordtemperatur i öppen och bevuxen mark ner till 1 meters djup och SMURF – en databas med information om ladugårdsdriftens ca 300 ha odlad mark.


Officiell webbplats
Röbäcksdalens fältforskningsstations egna sidor hos SLU

Stationsföreståndare
Johanna Wallsten
johanna.wallsten@slu.se

Fakta
Ekosystem
Jordbruk, sjöar och vattendrag
Klimat
Borealt
Årlig medeltemperatur: 2,8 °C
Öppet
Året om
Organisation

Sveriges lantbruksuniversitet
Latitud och longitud
63.8108 N; 20.2419 E
Höjd över havet
12 m