background_mobile_2

Grimsö forskningsstation (GRI)

Grimsö forskningsstation ligger i Bergslagen och förfogar över ett  forskningsområde på 13 000 ha. Området består i huvudsak av barrblandskog.

Grimsö grundades 1974 som en ekologisk forskningsstation med Naturvårdsverket som huvudman. Sedan 1992 ligger Grimsö under Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) verksamhet.

Forskningen vid Grimsö är främst inriktad på tillämpade ekologiska frågor som rör vilt- och naturresursförvaltning. Vid Grimsö drivs även en kontinuerlig vilt- och skogsövervakning, varav flera inventeringsserier omfattar 30-40 års data.

Förutom kontorsbyggnader och laboratorier förfogar Grimsö över ett stort forsknings-område, konferenslokaler, övernattningsmöjligheter för kursdeltagare, mäss och kök. 2004 öppnades den nya permanenta vilt- och naturutställningen "Naturligtvis".

Viltskadecenter
På Grimsö finns också Viltskadecenter som utbildar och informerar om skador orsakade av fredat vilt och hur man förebygger dom. Idag arbetar ca ett 50-tal personer på Grimsö, såväl forskare, doktorander och studenter som fältassistenter och administrativ och teknisk personal.

Övervakning och data
Grimsö ingår i SITES infrastruktur SITES Spectral.


Officiell webbplats
Grimsö stations webbsidor hos SLU.

Stationsföreståndare
Gunnar Jansson

gunnar.jansson@slu.se

Fakta
Ekosystem
Skog, sjöar och vattendrag, våtmarker
Klimat
Hemi-borealt / borealt
Årlig medeltemperatur: 5.9 °C
Öppet
Året om
Organisation

Sveriges lantbruksuniversitet
Latitud och longitud
59.7286 N, 15.4724 E
Höjd över havet
118 m