background_mobile_2

Forskningsstation Bolmen

Flyttande plattform på sjön Bolmen, som används för mätningar inom SITES AquaNet.
Flyttande plattform på sjön Bolmen, som används för mätningar inom SITES AquaNet.

Forskningsstation Bolmen (BOL)

Forskningsstation Bolmen ligger på Tiraholm vid Bolmen i Hylte kommun. Inriktningen på forskningen vid stationen är i första hand miljöövervakning, fiske- och fiskevård, vattenvård och effekter av klimatförändringar på sjöekosystem.

Stationen är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska om Bolmen och dess omgivningar.

I stationens uppdrag ingår även pedagogisk verksamhet som Tänk H2O!, som är ett projekt om vatten riktat mot gymnasielever inom Sydvattens (dricksvattenproducent i Skåne) upptagningsområde och kommunerna kring Bolmen.

Bolmen är under överskådlig tid Skånes viktigaste vattentäkt. Kunskap om hur vattentäkten ändras på grund av förändringar i klimat, väder, markanvändning med mera kommer att bli allt viktigare för att säkra framtida vattenförsörjning.

Sydvatten är huvudman för anläggningens, medan Sweden Water Research ansvarar för den vetenskapliga planeringen och forskningsverksamheten. Lunds universitets biologiska institution och Högskolan i Halmstad delar på ansvaret som huvudman för forskningsverksamheten på forskningsstationen.

Övervakning och data
Forskningsstation Bolmen är associerad station till SITES AquaNet.


Officiell webbplats
Forskningsstation Bolmens webbplats.

Stationsföreståndare

Juha Rankinen
juha.rankinen@sydvatten.se

Fakta
Ekosystem
Sjöar och vattendrag, våtmarker
Klimat

Hemiborealt
Årsmedeltemperatur: 6,3 °C
Öppet
Året om
Organisation
Sweden Water Research och Sydvatten
Latitud och longitud

56.9428 N, 13.6456 E
Höjd över havet
142 m