background_mobile_2

Abisko naturvetenskapliga station

Abisko naturvetenskapliga station (ANS)

Abisko naturvetenskapliga station är en unik och mångsidig modern forskningsstation belägen omkring 20 mil norr om polcirkeln. Anläggningen håller internationell standard och där bedrivs en mängd olika forskningsverksamheter, alltifrån observationer och miljöövervakning till högteknologiska experiment i mark- och sjöterräng. Den omgivande naturen är mycket varierad, såväl topografiskt och geologiskt som klimatmässigt.

Vid Abisko domineras verksamheten av forskning kring miljö och klimatförändringar som utförs genom övervakning, experiment och modellering. De tidsperspektiv som används i forskningen varierar från hundratals miljoner år bakåt i tiden till olika framtidsscenarier.

Varje år besöks stationen av 500-600 forskare från Sverige och hela världen. Abisko station erbjuder logi, gästkök, laboratorier, kontor, bibliotek, verkstad, föreläsningssalar, mötesrum, växthus, försöksträdgårdar, lagerlokaler och en meteorologisk station. 

Övervakning och data
Abisko ingår i SITES infrastrukturer SITES Water och SITES Spectral.


Officiell webbplats

Stationsföreståndare
Magnus Augner
magnus.augner@polar.se

Fakta
Ekossytem
Skog, sjöar och vattendrag, våtmarker, fjäll
Klimat
Subarktiskt
Årlig medeltemperatur:
-0,6 °C
Öppet
Året om
Organisation
Polarforskningssekretariatet
Latitud och longitud
68.354444 N, 18.815833 E
Höjd över havet
375-1700 m

Bilder från Abisko