SITES_bård 160701-4

Data

SITES Dataportal
SITES Dataportal tas just nu i bruk och nya data laddas kontinuerligt upp.
Data som samlas in inom SITES är fritt tillgängliga och kan användas av vem som helst så länge data citeras enligt anvisningarna i SITES datapolicy.Data som ännu inte publicerats på SITES Dataportal kan erhållas genom att kontakta SITES datamanager.

 Basprogram vid stationerna