SITES_bård 2020__mobile3

Data

SITES Öppna Data
Data som samlas in inom SITES är fritt tillgängliga och kan användas av vem som helst så länge data citeras enligt anvisningarna i SITES datapolicy.

SITES Dataportal tas just nu i bruk och nya data laddas kontinuerligt upp.
Klicka i kartan för att gå direkt till respektive stations data på dataportalen.

Data som ännu inte publicerats på SITES Dataportal kan erhållas genom att kontakta SITES datamanager.
 

Förteckningar av övriga tillgängliga data från stationerna

Klicka på kartan för att se respektive stations data på SITES Dataportal