SITES_bård 160701-4

Data och publikationer

Här finns information om SITES data dvs, projekt, mätprogram, visualiserad data online samt mätvärden och observationer, allt fritt att utforska, söka bland och använda. SITES data finns för dig som vill undersöka och använda det. SITES arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten på data, undrar du över något - kontakta sekretariatet.

Här listas även SITES publikationer I denna fil finns alla variabler och parametrar som mäts inom SITES att utforska SITES Measurement Programs / Monitoring.

Instruktion för att citera SITES när data används i artiklar och presentationer:
När data från SITES används i raporter, tidskrifter, beräkningar, modeller mm ska hänvsing ske till denna referens: 
”This [study/report/dataset/etc.] has been made possible by the Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES), in this case at/by [stationens namn] .”

Vänligen notera att denna sida är under utveckling , ny information och dataset tillkommer kontinuerligt. Kontakta SITES sekretariatet om du har frågor!

SITES-data presenteras i fyra steg:

Övergripande beskrivningar av forsknignsbprojekt som pågått och pågår på SITES-stationerna.

3. Visualiserad
 

Här kan du titta på och utforska de dataset som stationerna har tillgängliga i form av online data och webkameror t.ex.

4. Mätvärden och observationer

Guidar till mätningar och observationer inom SITES som du kan hämta själv t.ex. tabeller från hemsidor eller portaler/databaser eller hänvisningar till personer du kan kontakta för tillgång.

Steg 1 och 2  - Att utforska forskningsprojekt och mätprogram inom SITES

A. Forskningsprojekt - I metadataportalen NordGIS finns beskrivningar av forksningsprojekt som är sökbara. I respektive projektbeskrivning finns kontaktuppgifter till ansvarig forskare för dataförfrågningar.

B. Mätprogram - Arbete pågår för att visuellt beskriva vilka mätprogram som finns i SITES. Fram tills att det är klart kan denna fil - SITES Measurement Programs / Monitoring användas för att söka igenom allt som SITES mäter inom olika ekosystem.

Filerna till vänster kan användas för att undersöka varje stations mätprogram. För tillgång till mätdata och observationer från stationernas program - se nedan eller kontkata stationsföreståndarna.

Undersök basprogram och metadata

 

SITES Measurement Programs / Monitoring -fil med alla parametrar som mäts inom SITES.

Steg 3. Visualiserade data från SITES-stationerna - online data och webbkameror

Mätvärden över längre tidsperioder från diagram och tabeller online samt bilder från webkameror finns att tillgå via länkar nedan eller via kontakt med stationsföreståndarna

Visualiserade data

 

Väder:
Tarfala väder
Röbäcksdalen och Lönnstorp (Alnarp) -  Välj Röbäcksdalen eller Alnarp i listan och tryck på sök, alternativ finns för att hämta data på fil.
Grimsö
Asa och Svartberget  / mobilvänlig sida
Webkameror:
Erken Kan ta tid att ladda, använd annars denna länk
Svartberget bäck, (anv. guest och lösen strans)
Aktuell flöde:
Svartberget
Fenologisk utveckling
Grimsö, Asa, Svartberget och Erken ingår i Naturens kalender
SITES Spectral:
Grafer för PRI och NDVI från Asa per timme och dygn.

Värden och bilder från dessa instrumnet kan erhållas via kontakt med stationsföreståndarena eller via några av länkarna nedan.

Steg 4. Mätvärden, observationer, tabeller och diagram mm

Tillgång till dessa data finns dels på externa hemsidor, i externa portaler, här på hemsidan (se nedan) eller via kontakt med stationen.

Data - mätvärden, observationer och variabler

Ämnesöverskridande portaler
Tarfala - Bolincentret inom områdena: Climate, Glaciers, Permafrost, Pollution, Topography och Vegetation.
Atmosfär -
Svartberget - Svartbergets databaser
Röbäcksdalen och Lönnstorp (Alnarp) -  Välj Röbäcksdalen eller Alnarp i listan och tryck på sök, alternativ finns för att hämta data på fil.
Vatten -
Aneboda - Integrerad monitoring, International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems (ICP IM), Institutionen för vatten och miljö, CLEO - Climate change and Environmental Objectives.
Svartberget - Svartbergets databaser
Vegetation-
Asa och Svartberget - Fältdata statistikkort från skogliga fältförsök. Inloggning krävs kontakta martin.ahlstrom@slu.se eller charlotta.erefur@slu.se.
Djur och vilt -
Grimsö har delar av sina dataserier här, för metodbeskrivningar kontakta Grimsö

Publikationer -
Bärprognoser Årsrapporter klimatdata vid Asa och Svartberget

Publikationer

Här listas SITES stationernas publikationer. Listor fylls på årligen, kontakta sekretariatet vid frågor!