background_mobile_2

Data

SITES öppna data
SITES dataportal innehåller kvalitetsgranskade data från alla SITES-stationer och temaprogram, tillgängliga för nedladdning. Nya data läggs kontinuerligt till.

Data som samlas in inom SITES är fritt tillgängliga och kan användas av vem som helst så länge data citeras enligt anvisningarna i SITES datapolicy.

Data som ännu inte publicerats på SITES dataportal kan erhållas genom att kontakta SITES (data@fieldsites.se).

SITES Data Management Plan finns tillgänglig på Dataportalen och kan hittas under följande länk:
SITES_Data-Management-Plan_20221027_V1.0.pdf

DataCite DOIhttp://doi.org/10.17616/R31NJNC5

Övervakning inom SITES
Inom SITES utförs övervakning inom tre tematiska program.


Andra dataportaler
Intressanta data finns också tillgängligt från andra databaser genom olika organisationer.

Flera teman

Atomosfär

Vatten

Vegetation

SITES Dataportal

Klicka på kartan för att se respektive stations data på SITES Dataportal