SITES_bård 160701-4

SITES - Swedish Infrastructure for Ecosystem Science

SITES forskningsstationer har med anledning det nya corona-viruset vidtagit åtgärder för att minimera spridning och risk för att personalen blir sjuk. Åtgärderna varierar mellan stationerna. Kontakta respektive station för ev. restriktioner för besök och annan påverkan på verksamheten. 

SITES är en nationell infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning.

SITES sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner, mellan jordbrukslandskap, naturskog, brukad skog, bäckvatten-system, sjöar, revirområden, högfjäll, fjällbjörkskog och myrar.

SITES erbjuder alla forskare möjlighet att använda deltagande fältforskningsstationer. Du har också möjlighet att utnyttja befintliga data som samlats in vid stationerna. Inom ett flertal forskningsområden finns omfattande och långa mätserier. Läs mer om vad SITES erbjuder.

Inom SITES finns tre tematiska program:
SITES Water, SITES AquaNET och SITES Spectral.

loading...

Nyheter

SITES Årsrapport 2019
I SITES årsrapport summeras förra årets verksamhet inom infrastrukturen i text och nyckeltal