SITES_bård 160701-4

SITES - Swedish Infrastructure for Ecosystem Science

SITES är en nationell infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning.

SITES sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner, mellan jordbrukslandskap, naturskog, brukad skog, bäckvatten-system, sjöar, revirområden, högfjäll, fjällbjörkskog och myrar.

SITES erbjuder alla forskare möjlighet att använda deltagande fältforskningsstationer. Du har också möjlighet att utnyttja befintliga data som samlats in vid stationerna. Inom ett flertal forskningsområden finns omfattande och långa mätserier. Läs mer om vad SITES erbjuder.

Inom SITES finns tre tematiska program:
SITES Water, SITES AquaNET och SITES Spectral.

loading...

SVARTBERGETS VERKSAMHET I BILDER

Under 2018 initierades ett dokumentationsprojekt vid Svartbergets forskningsstation, ett samarbete mellan forskningsstationen och fotografen Andreas Palmén från Umeå.

Syftet med projektet är att tillgängliggöra professionellt bildmaterial från verksamheten som kan visa och lyfta fram allt från den infrastrukturen som parken erbjuder och människorna som jobbar där till den spännande forskning som bedrivs.

Ansök att använda SITES AquaNet!
Ansökan om att använda infrastrukturen under 2020.

Mer information och anmälan hittar ni här (på engelska). 
 

På forskningsstationerna Asa och Svartbergsets kan du följa mätvariabler för klimatdata direkt i mobilen.

Utforska vilka mätprogram som finns i SITES