Abisko naturvetenskapliga station

Abisko naturvetenskapliga station är en unik och mångsidig modern forskningsstation belägen omkring 20 mil norr om polcirkeln. Anläggningen håller internationell standard och där bedrivs en mängd olika forskningsverksamheter, alltifrån observationer och miljöövervakning till högteknologiska experiment i mark- och sjöterräng. Den omgivande naturen är mycket varierad, såväl topografiskt och geologiskt som klimatmässigt.

Vid Abisko domineras verksamheten av forskning kring miljö och klimatförändringar som utförs genom övervakning, experiment och modellering. De tidsperspektiv som används i forskningen varierar från hundratals miljoner år bakåt i tiden till olika framtidsscenarier.

Varje år besöks stationen av 500-600 forskare från Sverige och hela världen. Abisko station erbjuder logi, gästkök, laboratorier, kontor, bibliotek, verkstad, föreläsningssalar, mötesrum, växthus, försöksträdgårdar, lagerlokaler och en meteorologisk station.