Högsäsong på Grimsö -  monitoringserier, styrgruppsmöte och motorsågskurs

07 June 2019
Två ca 5 dagar gamla rådjurskid som strax efter att bilden togs märktes med små radiosändare. Photo; Madeleine Christiansson.
Två ca 5 dagar gamla rådjurskid som strax efter att bilden togs märktes med små radiosändare. Photo; Madeleine Christiansson.

Det är nu högsäsong för flera av Grimsös monitoringserier kring vilt och skog med flera tidsmässigt överlappande inventeringar, liksom för många av de externa projektens fältverksamhet. Nu under några veckor kring månadsskiftet maj-juni pågår exempelvis märkningen av rådjurskid. Denna innebär ofta ett spännande arbete med smygande, väntan och i lyckade fall hantering av m.e.m. nyfödda kid. Dessa data används t.ex. för studier av mortalitetsorsaker, men kopplar framförallt på ett bra sätt ihop med den mångåriga dataserien över märkta vuxna rådjur.
 

SITES` Styrgrupp får en kort introduktion till arbetet vid Grimsös DNA-laboratorium. Photo; Gunnar Jansson.
SITES` Styrgrupp får en kort introduktion till arbetet vid Grimsös DNA-laboratorium. Photo; Gunnar Jansson.

Den 3;e juni träffades SITES Styrgrupp för möte vid Grimsö. Större delen av eftermiddagen ägnades dock till rundvandring på stationen, bland annat förvisade Mikael Åkesson verksamheten på DNA-labbet, samt en biltur med en översiktlig förevisning av det 13 000 ha stora forskningsområdet.

Två av Grimsös fälttekniker samt kursledaren (till vänster) i arbete under motorsågsutbildning vid Grimsö 6-8 maj i år. Photo; Madeleine Christiansson.
Två av Grimsös fälttekniker samt kursledaren (till vänster) i arbete under motorsågsutbildning vid Grimsö 6-8 maj i år. Photo; Madeleine Christiansson.

Under tre dagar i början på maj deltog några av SITES` personal i motorsågskurs och erhöll därmed s.k. Motorsågskörkort och behörighet att hantera motorsåg i tjänsten. Det är viktigt att några vid stationen har denna behörighet så att det alltid finns någon på plats som kan ta hand om eventuella omkullblåsta träd över vägar etc.