Ny avbördningsstation installerad i Tarfalajokken

26 April 2019
Bild 1. Robin Andersson monterar tryckgivare för ny avbördningsstation i Tarfala jokken. Fotograf: Torbjörn Karlin.
Bild 1. Robin Andersson monterar tryckgivare för ny avbördningsstation i Tarfala jokken. Fotograf: Torbjörn Karlin.

Den 13 april installerade vi vår nya avbördningsstation i Tarfala jokken. Något som måste göras innan snösmältningen drar igång på våren. På bild 1 och 2 kan man se Robin Andersson som står på stegar över vattenytan och monterar tryckgivare för den nya avbördningsstation samt solpanelen, som ska ladda batteriet, som driver stationen. Detta är Tarfalas andra station i jokken. Den kan mäta tidigare under säsongen, dvs den kan mäta lägre vattenflöden än den station som var på plats innan. Nu kommer båda stationerna att vara igång och generera dubbla mätningar under säsongen.
 
 

Bild 2: Robin Andersson monterar solpanel för ny avbördningsstation i Tarfala jokken. Fotograf: Torbjörn Karlin.
Bild 2: Robin Andersson monterar solpanel för ny avbördningsstation i Tarfala jokken. Fotograf: Torbjörn Karlin.

En naturlig jokk varierar mycket i vattenflöde och det blir därmed lite mer utmanande att installera eftersom man inte har en perfekt situation med ett linjärt förhållande mellan vattenföring och tryck. Det vill säga, det är inte helt enkelt med denna typ av installation i en jokk eftersom den både ska kunna mäta väldigt lite vatten samtidigt som den ska tåla höga vattenflöden.
 
Avbördningsstationen är en del av SITES Water och ska mäta avbördningen, eller flödet ut från Tarfala-dalen, och hur det varierar från snösmältningen till sen höst. Stationen mäter kontinuerligt och genererar även mätningar av temperatur samt turbiditet och konduktivitet i jokken. Vi kommer att besöka den då och då under sommaren och tanka ner data. Vi försöker då besöka stationen vid olika vattenflöden för att kalibrera den. Då häller man i ett flouroerande färgämne eller salt och mäter konduktivitet (ledningsförmåga) eller flourocens om man har hällt ut fluorerande ämne (se bild 3). Sedan kan man räkna ut hur mycket vatten som rinner ut momentant. Mätningarna är en del av mätningarna av avsmältningen av glaciärerna vid Tarfala som har pågått sedan 1960-talet.

Bild 3: Torbjörn Karlin som använder floruserande ämne för att göra mätningar med flourmätare nedströms Lillsjöns utlopp. Mätningarna används för att kalibrera trycket i utflödet.  Fotograf: Erik Söde
Bild 3: Torbjörn Karlin som använder floruserande ämne för att göra mätningar med flourmätare nedströms Lillsjöns utlopp. Mätningarna används för att kalibrera trycket i utflödet. Fotograf: Erik Söde