Vi välkomnar Ulf Grandin till SITES!

18 December 2018

Vi välkomnar Ulf Grandin till SITES sekretariat, där han från januari 2019 kommer att arbeta 10% med SITES internationalisering kopplat till LTER Europe. 

Ulf Grandin är växtekolog och jobbar med forskning, miljöanalys och undervisning vid institutionen för vatten och miljö på SLU. Arbetet handlar mycket om storskalig och långsiktig dynamik och förändringar hos vegetation på land, främst skogsmark, kopplat till de internationella nätverken ICP Integrated Monitoring (ICP-IM) som är effektövervakning under luftvårdskonventionen (CLRTAP), och LTER Europe. Ulf är ordförande i internationella ICP-IM, och koordinator för LTER Sweden och därmed Sveriges representant och under några år även vice ordförande i LTER Europe.