SITES Styrgrupp - möte på Erken

21 September 2018

SITES styrgrupp hade höstens första möte på fältforsknings-stationen Erkenlaboratoriet

Utöver Erkens verksamhet fick man även möjlighet att se en av SITES AquaNets plattformar. 

Styrgruppen består av ordförande Barbara Ekbom, prof em (SLU), Anders Hedenström (Lunds universitet), Hanna Silvennoinen (Norsk institutt for bioökonomi), Johan Bergh (Linnéuniversitetet), Mari Källersjö (Göteborgs botaniska trädgård), Mikkel P. Tamstorf (Aarhus universitet) samt Sebastian Diehl (Umeå universitet). Från SITES sekretariat deltog föreståndare Stefan Bertilsson och sekreterare Boel Åström.