Om odling och forskning på Lönnstorp i Sveriges Radio

19 June 2017
Linda-Maria Mårtensson och Erik Steen-Jensen har intervjuats av Sveriges Radios P4 Malmöhus.

Linda-Maria Mårtensson berättar om SAFE och SITES Spectral, den nya anläggningen med olika agroekosystem t.ex. perennt vete och rader med äppleträd och ger exempel på hur mätprogram kopplas an till den fenologiska utvecklingen av grödorna.
Lyssna och läs om Sveriges Radios inslag om Här testas framtidens växtodling här.

Erik Steen-Jensen berättar om odlingen av ekologiska linser i Sverige. Sedan efterfrågan av andra typer av proteinkällor ökat de senaste åren pågår samtidigt ett samarbete med odlare och forskare på Lönnstorp för att kunna skörda ekologiska linser. Plantorna är relativt små och har svårt att konkurrera med ogräs, därför samodlas de t.ex. med havre. Även om plantan är liten är den en nyttogörare, eftersom de fixerar kväve i marken.
Lyssna och läs om Sveriges Radios inslag om På SLU i Alnarp odlas framtidens grödor här.
Samodling av linser och havre på Lönnstorp. Foto från Sveriges Radios hemsida, fotad av Malin Thelin.
Samodling av linser och havre på Lönnstorp. Foto från Sveriges Radios hemsida, fotad av Malin Thelin.