Fenologisk forskningsstig längst berget Nuolja

07 June 2017
Kommer du vandra i Abisko i sommar, då kan du vara del i ett medborgarforskningsprojekt som kommer att observera och följa växters fenologiska utveckling längst sluttningen på berget Nuolja.

För 100 år sedan gjorde botanisten och föregångaren Thore C. E. Fries samma sak och noterade datum för snösmältningen och följde utvecklingen av 150 växtarter. Det finns fortfarande snö på sluttningen men den smälter väldigt fort nu i juni och många växter har börjat utveckla knoppar och löv.
 
Intresserade av att delta i forskningsprojektet uppmanas kontakta projektledare Keith Larsson på AbiskoCitizenScience@gmail.com.
 
Forskningsstigen kommer att invigas 27-28 juni under Arktiska dagar i Abisko samtidigt som den digitala applikationen deltagarna ska använda presenteras.  Mer information om Arktiska dagar i Abisko, finns här.

Keith Larsson som projekteldare berättade om projetket i Västerbottens kuririen 2017-06-01.