Forskning om växtlighet på Kungsleden nystartar med hjälp av allmänheten

09 May 2017

För hundra år sedan genomförde botanikern Thore C. E. Fries en undersökning av snösmältning och vegetationens växlingar över årstiderna (fenologi) i den relativt nya nationalparken i Abisko (etablerades år 1909). Hans studie ägde rum längs en stig från foten till toppen av fjället Nuolja som ligger vid starten på Kungsleden – Sveriges mest kända vandringsled. När han vandrade uppför och nerför bergssluttningen cirka 150 gånger under studiens tre år kunde han förmodligen inte föreställa sig hur viktigt hans studie skulle bli 100 år senare.

Fjället Nuolja vintertid – notera hur trädlinjen krupit uppåt på 100 år. Övre bilden är från 1921 (Foto: C.G. Alm) och nedre bilden är från 2017 (Foto Oliver Wright). Foto från pressmeddelandet av Umeå universitet.
Fjället Nuolja vintertid – notera hur trädlinjen krupit uppåt på 100 år. Övre bilden är från 1921 (Foto: C.G. Alm) och nedre bilden är från 2017 (Foto Oliver Wright). Foto från pressmeddelandet av Umeå universitet.

Nu ska alltså projektet starta igen. Med allmänhetens hjälp ska effekterna av 100 års klimatförändringar i Abisko dokumenteras. Projektet leds av forskaren Keith Larson vid Climate Impacts Research Centre, Umeå universitet.

Med hjälp av en mobilapp, som utvecklas av Svenska fenologinätverket, kan besökaren notera sina data och lagra fotografier. Längs med forskningsstigen kommer de också kunna läsa skyltar med information om klimatforskning i Arktis och de verktyg som behövs, för att förstå hur forskningen utförs och själva kunna jämföra sina resultat direkt med den ursprungliga studien från 1917 berättar Keith Larson.

Är du intresserad av att göra vetenskapen en tjänst?
Intresserade (Abisko) besökare uppmanas att kontakta forskare på AbiskoCitizenScience@gmail.com

Denna text är hämtad från Polarforskningssekretaratets hemsida.  

Pressmeddelandet om nyheten skickades av Umeå universiet

Svenska fenologinätverket skriver om projektet på Naturens kalenders facebook sida 

Abisko Naturrum är också partner i projektet