Dokumentären Sista skörden exemplifierar utmaningar för jordbruksekosystemen

02 May 2017
Sista skörden är en dokumentär av Tina-Marie Qwiberg. Den lyfter jordbruksekosystemets utmaningar med monokulturer, näringsinnehåll, organiskt material och biologiskt mångfald utifrån aspekten att det är en ekvation som inte går ihop.
 
Att matjorden som vi odlar i utarmas på biologisk mångfald och organiskt material vilket bland annat leder till livsmedel med lägre näringsinnehåll. Vi konsumerar mer idag än tidigare och har fått välfärdssjukdomar. Tillgänglig yta av matjord att odla på minskar när städer växer. Om alla dessa parametrar fortsätter att minska respektive öka kommer matjorden kollapsa, och det är snart – vart ska våra livsmedel komma ifrån då?  
 
I dokumentären möter Tina-Marie bland annat forskare och förespråkare som vill öka matjordens mängd av organiskt material, bland annat genom att använda fleråriga växter. Ett experiment med fleråriga grödor finns på Lönnstorp inom SAFE, SITES Agroekologiska Fält Experiment där dokumentären visar flera exempel på hur SAFE kan användas för att studera potentiella framtida odlingssystem.
Bild från SVT dokumentären Sista skörden där Tim Crews från The Land Institute, Kansas USA, beskriver den fleråriga vetesläktingen Kernza® som växer på Lönnstorp.
Bild från SVT dokumentären Sista skörden där Tim Crews från The Land Institute, Kansas USA, beskriver den fleråriga vetesläktingen Kernza® som växer på Lönnstorp.
 Sista skörden finns på SVT play och kan ses fram till 22 oktober.

SAFE - SITES Agroekologiska Fält Experiment finns beskrivet på engelska här.