Workshop med beteendespel för att förstå konflikter

31 March 2017
Under sista veckan in mars pågår en fyra dagars workshop på Grimsö med titeln; Introduction to conservation conflicts, what they are and why we might need game theories.

Workshopen, med ca 15 deltagare (från 5 olika länder), leds av Steve Redpath som innehar H. M. Konungens professur i miljövetenskap 2016/2017 knuten till institutionen för Ekologi och Grimsö forskningsstation. Steve är verksam vid Grimsö under perioden mars-september i år och kommer i huvudsak fortsätta sin forskning kring konflikter mellan naturvärden/uthållig naturförvaltning och andra mänskliga aktiviteter/behov, ett tema inom vilket han är en av de världsledande.
 
Länk till Steve Redpaths` introduktionsföreläsning till professuren på Ultuna tidigare i år (på engelska).
Steve Redpath under en av workshopdagarna på Grimsö. Foto av Gunnar Jansson.
Steve Redpath under en av workshopdagarna på Grimsö. Foto av Gunnar Jansson.