Abisko besöks av forskare för att öva under tuffa förhållanden

31 March 2017
Inför forskingsexperitionen till Antarktis i december 2017 övar forskarna redan nu på att vistas i liknande miljöer vilket de gör i Abisko. Denna vinterdag bjöd på blåsigt och -5 grader, förhållanden som mycket väl kan jämföras med högsommaren på Antarktis. 

Det är ovärdeligt att få uppleva en liknade miljö innan expeditionen börjar, dels säkerhetsmässigt vad gäller, tansport med skotrar, brandfara och räddning samt att vistas och arbeta på glaciärer. I december 2017 åker forskanrna till den antarkiska högsommaren för att beräkna hur mycket isarna har smält sedan senaste istiden förberedda med erfarenheter de fått genom att vistas i Abisko.

Se inslaget från SVT nyheter Norrbotten här
Foto från SVTs inslag om att forskare övar under tuffa förhållanden i Abisko.
Foto från SVTs inslag om att forskare övar under tuffa förhållanden i Abisko.