SITES Water, installationen i Asa

14 March 2017
Installationerna i Feresjön i Asa för SITES Water har fortskridit under hösten och vintern. När väl flotten där mätstationen ska anläggas var på plats, installerades utrustningen för temperaturprofilmätningen. Sjön är 11,5 m djup på platsen där flotten ligger och temperaturen mäts var 0,5 m över hela djupet. Detta är den enda utrustning som kommer att finnas på plats året runt, medan övrig mätutrustning kommer att finnas på plats under den isfria perioden. Även en mätdamm för flödesmätning och vattenprovtagning har anlagts i Rävabäcken, som är det främsta tillflödet till Feresjön, har anlagts under vintern.Under de tre vintermånaderna som gått efter starten på temperaturmätningarna den 21 november, har sjön haft tre perioder med is, då vattnet har skiktat sig i en tydlig gradient (se figur), däremellan har isen gått upp, vattnet har rörts om och temperaturen har jämnats ut över hela djupet. Sedan årsskiftet har isen legat permanent på sjön.