SITES AquaNet planeringsmöte för framtida installationer

28 February 2017
I februari träffades Ola Langvall, Pablo Urrutia Cordero, Don Pierson and William Colom på Erkens forskningsstation för att planera installationerna som ska göras på AquaNet-plattformarna.

Don och William visade först hur vattenprovtagning och behandlingar kan utföras i mesocosmerna under vinterförhållanden med istäcke. Därefter gjordes ett besök på ön i Erken, där större delen av de fasta installationerna finns i Erkens infrastruktur. Gruppen ägnade resten av dagen åt att gå igenom dataloggrar och givare, hur kommunikationen kan upprättas och hur de ska programmeras för att mäta och lagra data från sensorerna, liksom hur sensorerna ska installeras i mesocosmerna. Datalogger/sensor-installationen ska testas vid Asa forskningsstation och den fysiska installationen av mesocosmer, givare och omrörare ska testas vid Erkenlaboratoriet innan AquaNet samlas till workshop i slutet av april.
Don berättar om installationen av nettostrålningsgivaren över Erkens vattenyta för Pablo och William. Foto av Ola Langvall
Don berättar om installationen av nettostrålningsgivaren över Erkens vattenyta för Pablo och William. Foto av Ola Langvall
På detta möte delas dessa erfarenheter med övriga projektdeltagare, för att diskutera och fastställa den slutliga lösningen som senare ska implementeras på alla plattformar.