Ledig tjänst: Postdoktor

10 February 2017
SLU i Alnarp söker en postdoktor till Institutionen för biosystem och teknologi.

Tjänsten är inom jordbruksvetenskap med inriktning på mikrobiell markekologi i produktionsgräsmarker. Forksningen kommer ingå i EU-samarbetet BIOINVENT och delvid bredrivas på Lönnstorp.

Annonsen i sin helhet

Kontakt: Linda-Maria Mårtensson