Artikel i Nature med dataunderlag från SITES Svartberget om att global uppvärmning kan leda till stegrad klimatförändring

02 December 2016
Den nyligt publicerade studien visar att i takt med att globala temperaturer ökar så ökar även aktiviteten hos mikroorganismerna i jorden, vilket leder till ökad nedbrytning av organiskt material och ökade utsläpp av växthusgaser.

Svartbergets dataunderalg till studien har koordinerats av Hjalmar Laudon, Krycklans vetenskapligt ansvarige och professor i skogslandskapets biogeokemi vid SLU i Umeå.Artikeln heter: "Quantifying Global Soil Carbon Losses in Response to Warming". DOI 10.1038/nature20150

Video där författaren Thomas Crowther berättar om studien.

Pressmeddelande och artikel från SLU angående studien

Läs mer om Krycklanprojektet vid Svartberget