SITES på Plant Link Day

14 November 2016
Anders Lindroth, SITES föreståndare, och Maria Ernfors, Lönnstorps stationsföreståndare, deltog i Plant Link Day, där de presenterade infrastrukturen respektive verksamheten på Lönnstorp.
Anders Lindroth presenterar SITES. Foto av Linda-Maria Mårtensson
Anders Lindroth presenterar SITES. Foto av Linda-Maria Mårtensson
PlantLink är ett nätverk inom växtforskning som drivs i samarbetet mellan Lunds univeristet, SLU Alnarp och Region Skåne.

PlantLink vill öka utbytet mellan grundforskning och tillämpad växtforskning med målet att förbättra grödor och livsmedel, och för att möjliggöra produktion av material, medicin och energi från växter på ett hållbart sätt. PlantLink strävar efter att öka och förbättra intresset och kompetensen inom växtforskningsområdet genom utbildning och information.
Maria Ernfors presenterar SITES Lönnstorps möjligheter.  Foto av Linda-Maria Mårtensson
Maria Ernfors presenterar SITES Lönnstorps möjligheter. Foto av Linda-Maria Mårtensson