Vetenskaplig referensgrupp på Lönnstorp

11 November 2016
SITES Lönnstorp forskningsstation presenterar stolt medlemmarna i den nybildade referensgruppen: Kate Scow, professor in markvetenskap och mikrobiell ekologi på University of California i Davis and föreståndare på Russell Ranch Sustainable Agricultural Facility; David Parsons, professor in växtodlingslära på SLU i Umeå; Josef Appell, jordbrukskonsult och tidigare förvaltare på Gårdstånga Nygård; och Göran Bergkvist, docent i växtodlingsvetenskap på SLU i Uppsala. Referensgruppen kommer att vara rådgivande i den vetenskapliga och praktiska utvecklingen av Lönnstorps forskningsstation, inklusive SITES Agroekologiska fältexperiment.