Fältforskning inom SITES i nytt forskningsprojekt finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

21 October 2016

Forskare vid Umeå universitet har fått ett forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.  Projektet som heter; ”Climate change induced regime shifts in northern lake ecosystems” ska studera klimatförändringar i nordliga sjöekosystem. Där några av lokalerna som ska studeras finns inom SITES fältstationer i Abisko och Svartberget. 

Det är Jan Karlsson vid Umeå universitet som är huvudsökande, han och hans medsökande har anslagits med 37 miljoner sek under fem år. Medlen kommer användas till att utveckla ekosystemmodeller som kan användas för att förutsäga framtida produktion av fiskbiomassa och växthusgasutbyte i olika typer av sjöar i nordliga regioner.

Sedimentprovtagning i Sorrajärvi. Foto av Alexander Eiler
Sedimentprovtagning i Sorrajärvi. Foto av Alexander Eiler

SITES kommer att återkomma med en närmare beskrivning av projektet under 2017.

Läs mer:
Knut och Alice Wallenberg - Projektanslag 2016. Hur påverkar klimatförändringar nordliga sjöekosystem?
Umeå univeristet - pressmeddelande. Tre forskningsprojekt får dela på drygt 94 miljoner kronor