Huvudmännens ledningar eniga att fortsätta SITES

14 October 2016
Inför den kommande ansökan om SITES fortsättning träffades huvudmännen för de organisationer som tillsammans utgör SITES, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Polarforskningssekretariatet och SLU. Mötet diskuterade bland annat SITES tolkning av förutsättningarna för nästa fas samt plan för vidare kontakt i samband med att ansökan tas fram. Huvudmännen gav även konkreta synpunkter på utmaningar och möjligheter med en förlängning.