Abisko vetenskapliga station och dess forskare i TV och radio

20 September 2016
Under sommaren har Abisko naturvetenskapliga station fått besök av reportrar från vetenskapsredaktioner i Sverige och utomlands.

EuroNews Television producerade en kort dokumentär om forskningsstationen:
Polar research warms up (dokumentären är på engelska)
Bild från dokumentären om Abisko naturvetenskalpga station av Euro News.
Bild från dokumentären om Abisko naturvetenskalpga station av Euro News.
Vetenskapsradion vid Sveriges Radio sände inslag om tre olika forskningsprojekt verksamma i Abisko:
Mikroorganismer på myrarna kan ge svar om utsläpp
Livet på myren – så påverkas klimatet
Plattmaskar – smådjuren vi vet för lite om
Borrkärna från Stordalmyren. Foto av Sveriges Radio Sara Sällström
Borrkärna från Stordalmyren. Foto av Sveriges Radio Sara Sällström
Kontakt:
Magnus Augner, stationsföreståndare för Abisko naturvetenskapliga station