Sökes: Forskningsingenjör

04 July 2016

Uppsala universitet söker tillsammans med SITES en forskningsingenjör till SITES-AquaNet vilket är ett infrastrukturprojekt finansierat av SITES under 2016-2017.

Projektet har som mål att etablera en ny experimentell plattform för att göra inslutningsförsök i flera sjöar samtidigt. Dessutom kommer några pilotexperiment att genomföras där det kommer att testas hur störningar påverkar olika mått av ekosytemstabilitet (funktionellt och strukturellt).

Läs mer om tjänsten som forsningsingenjör för SITES-AquaNet här.