SITES NordSpec-mätningarna i Asa är igång

20 June 2016

I projektet SITES NordSpec ska, förutom multispektrala mätningar med hjälp av drönare vid särskilda kampanjer, även kontinuerliga multispektrala mätningar i fasta installationer göras på SITES-stationerna.
 
I Asa är dessa mätningar knutna till en CO2-fluxmast i en granungskog på Nybygget, som uppstod efter stormen Gudrun 2005. I förra veckan, den 9 juni, installerades utrustningen för marknära multispektrala mätningar i fluxmasten. Sedan tidigare sitter också den fenologiska webbkamera som ska användas i projektet i samma mast.
 
Installationen innehåller tre olika par av givare. I varje par finns en givare som riktas rakt upp och en givare som riktas med 45° vinkel nedåt. Ett par mäter strålning i våglängdsområden för beräkning av ett PRI-index (photochemical reflectance index) och de två övriga paren mäter strålning för beräkning av NDVI-index (normalized difference vegetation index). PRI-givarna och ett par av NDVI-givarna sitter längst upp i masten (se foto), på ca 7 m höjd och mäter över granungskogen, medan det andra paret NDVI-givare sitter på en ställning ca 2,3 m över marken i en glänta, för att fånga in mätningar från fältvegetationen.
 
Mätningarna är igång och beräkningarna av PRI och NDVI kan påbörjas (se diagram).
 
Länk till fenologisk webbkamera:

Synfältet för multspektralgivarna som riktas 45° nedåt mot granungskogen. Foto av Ola Langvall
Synfältet för multspektralgivarna som riktas 45° nedåt mot granungskogen. Foto av Ola Langvall
Första veckans beräknade värden på NDVI och PRI i granungskog på Nybygget i Asa. Om du klickar på bilden visas hela veckans diagram. Av Ola Langvall
Första veckans beräknade värden på NDVI och PRI i granungskog på Nybygget i Asa. Om du klickar på bilden visas hela veckans diagram. Av Ola Langvall