Premiärflygning för SITES Nordspecs drönare

15 June 2016

En av drönarna i SITES NordSPEC-projektet har idag haft premiärflygning på SITES Lönnstorp. Efter noggranna förberedelser lyfte drönaren och gjorde en förprogrammerad rutt över det nya långliggande agroekologiska fältexperimentet (SAFE) och andra intilliggande försök. Piloterna Marcin Jackowicz-Korczynski, Per-Ola Olsson, Hongxiao Jin och Lars Eklundh (Lund University) var nöjda med flygningen och ska nu granska den information som samlats in med de kameror som är fästa i drönaren för att utvärdera utrustningen.

Premiärflygning för SITES Nordspecs drönare på Lönnstorp. Filmad av Linda-Maria Mårtensson.