Jordbrukets framtida utmaningar - forskning via SITES

29 April 2016

Dansk radio har i programmet Natursyn pratat med professor Erik Steen Jensen som forskar på Sveriges lantbruksuniversitet och är aktiv vid SITES Lönnstorp. I programmet berättar Erik om jordbruksforskning och utmaningarna att utöver matproduktion leverera tjänster relaterade till biodiversitet och reducering av klimatförändringen, frågor som SITES som infrastruktur kan underlätta att forska inom.
Radioprogrammet är på danska och sändes 2016-03-28.

Lyssna på Natursyn med Erik Steen Jensen här, programmet är på danska