SITES arbetsmöte för ekonomer

21 April 2016
Representanter från alla stationer inom SITES deltog på mötet, här utanför Kallvikstorpet som var den första laboratoriebyggnaden här vid Erken. Foto av Nicole Loginger
Representanter från alla stationer inom SITES deltog på mötet, här utanför Kallvikstorpet som var den första laboratoriebyggnaden här vid Erken. Foto av Nicole Loginger

SITES består av fem huvudmän som tilldelas delar av de 25 miljonerna från VR årligen. Syftet med mötet var att informera och tillsammans hitta former för att förbättra den ekonomiska redovisningen för att kunna möta och följa upp de mål som ställs på verksamheten inom SITES.

Som en övning under dagen fick deltagarna inventera två stränder av Erken med avseende på vattenlevande djur. Ett ovanligt blåsigt väder med vind från norr gjorde övningen till en utmaning men deltagarna hittade bland annat sötvattengråsugga, sländmymfer och snäckor.

Genom att vrida och vända på stenar längst strandkanten går det hitta små djur som lever i vattnet.  

Eftersökta djur inför budget- och inventeringövningen har hittats och flyttas till mindre burkar.

I burkarna finns bland annat en dykare, sländnymfer och snäckor.

Stort tack till Erken samt alla deltagare.