Anders Lindroth är SITES föreståndare

19 April 2016

SITES har sedan may en ny förestesåndare. Läs en intervju (på engelska) med Anders där han beskriver sin syn på SITES och hans bakgrund.