Långliggande skogliga fältförsök – möjligheter till forskning

12 April 2016

Inom SITES finns ca 1600-långliggande skogliga försök spridda över hela Sverige, som täcker in ett flertal ämnesområden och ett stort antal frågeställningar.
I registerdatabasen för skogliga fältförsök, SilvaBoreal, finns det möjlighet att söka bland försöken och hitta kartmaterial mm. Rådata från insamlingar från fältförsök som mäts med fältdatasystemet hamnar i enheten för skoglig fältforsknings försöksdatabas.
Hör Charlotta Erefur berätta om forskning från de skogliga fältförsöken kopplade till kontinuitetsskogsbruk - Är det möjligt att få en kostnadseffektiv föryngring utan att kalavverka?

Se seminariet här - presentationen startar ca 14:30 in i inspelningen. Tillgängligt till den 16 maj 2016.

Har du frågor om långliggande skogliga fältförsök eller är intresserad av att använda resultat från försöken till forskning eller liknande, kontakta SITES via Martin Ahlström på Asa forskningsstation eller Charlotta Erefur på Svartbergets forskningsstation.