Utbildning i loggerprogrammering

11 April 2016

Mellan 5-8 april 2016 har det på Svartbergets fältforskningssation hållits utbildningar i hur man sätter ihop och programmerar loggrar från Campbell scientific.

Kursledarna var Peder Blomkvist från enheten för skoglig fältforskning på SLU i Umeå, och Per Westlien från institutionen för geovetenskaper på Göteborgs universitet. Syftet var att utöka kompetensen hos personalen inom SITES och därmed möjliggöra mer storskaliga regelbundna och automatiserade mätningar av miljövariabler. Kursen hölls i två omgångar under veckan, och totalt deltog 14 tekniker från de olika stationer runt om i landet.

Den här typen av loggrar kan användas för att lagra kontinuelig information om nästan vilken miljövariabel som helst under olika tidsramar, förutsatt att det finns instrument som kan mäta dem. Under utbildningens gång användes bland annat temperaturgivare och givare för vattendjup. Nederbörd, vindhastighet och vindriktning användes också som exempel på mätbara variabler. På grund av att loggrarna är programmerbara så finns det flertalet tillverkare av givare för alla möjliga användningsområden och det är även möjligt att själv sätta ihop en sensor och programmera loggern för att tolka informationen från den.

Deltagarna tyckte att kursen var lärorik och givande, samt kom med frågor kring hur de skulle kunna tillämpa den här tekniken i sina försök. Speciellt intressant var förmågan att på avstånd kunna läsa av loggrarna i realtid.

Text  och foto av Kim Lindgren