Nya fakultetsledningen för Röbäcksdalen på besök

18 January 2016

Röbäcksdalen startade året 2016 med att välkomna de nya dekanerna vid SLU. För fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap, Kristina Dahlborn, och dekanen för Fakulteten för Naturresurser och jordbruksvetenskap, Torleif Härd, samt prodekanen för Fakulteten för Naturresurser och jordbruksvetenskap, Pär Forslund och fakultetsdirektören vid Fakulteten för Naturresurser och jordbruksvetenskap, Anders Eriksson till vår institution den 11 januari. Vid besöket fick de en möjlighet att se alla våra verksamheter genom att de besökte forskningsladugården, forskningsstationen och SITES och institutionen. Vi informerade de om vår verksamhet med presentationer och olika grupp diskussioner under dagen. Mötet var positivt från allas sida och vi hoppas på gott samarbete framöver.
Text av Jenny Viklund