Svenska

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science - SITES

SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning.

SITES sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner, mellan jordbrukslandskap, naturskog, brukad skog, bäckvatten-system, sjöar, revirområden, högfjäll, fjällbjörkskog och myrar.

SITES erbjuder alla forskare möjlighet att använda deltagande fältforsknings-stationer. Antingen kan man vara på plats själv eller lägga ut uppdraget på stationen. Du har också möjlighet att utnyttja befintliga data som samlats in vid stationerna. Inom ett flertal forskningsområden finns omfattande och långa mätserier. Läs mer här.

Inom SITES har tre nya delinfrastrukturer initierats och som nu är under utveckling: SITES Water, SITES AquaNET och SITES Spectral.

Utforska bilden nedan om vilka forskningsmöjligheter som finns inom SITES

Följ forskningsstationerna Asa och Svartbergsets klimatdata direkt i mobilen.

SITES monitoring

Vilka parameterar som mäts inom SITES finns samlade här.