SITES_bård 160701-4

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science - SITES

SITES är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning.

SITES sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner, mellan jordbrukslandskap, naturskog, brukad skog, bäckvatten-system, sjöar, revirområden, högfjäll, fjällbjörkskog och myrar.

SITES erbjuder alla forskare möjlighet att använda deltagande fältforsknings-stationer. Antingen kan man vara på plats själv eller lägga ut uppdraget på stationen. Du har också möjlighet att utnyttja befintliga data som samlats in vid stationerna. Inom ett flertal forskningsområden finns omfattande och långa mätserier. Läs mer om vad SITES erbjuder.

Inom SITES har tre nya delinfrastrukturer initierats och som nu är under utveckling: SITES Water, SITES AquaNET och SITES Spectral.

Utforska bilden nedan om vilka forskningsmöjligheter som finns inom SITES

Räv_språng_02_Johan Månsson Explorian 8 UAV_SITES Spectral_Ximena Tagle_7 Inlet_Feresjon_Weir_NAJakobsen Pyrola rotundifolia on Nuoja 20170526 1200x800x72_by Keith Larson IMG_5631 IMG_0510_PiaPekar_Webb DSC_0918 IMG_4036 IMG_20140806_125513 Skogaryd_brygga_längstgående_torn 20160817_144220_TK

SITES erbjuder nya möjligheter inom fältbaserad forskning, här finns information om hur du kan använda infrastrukturen SITES i din forskning. 

På forskningsstationerna Asa och Svartbergsets kan du följa mätvariabler för klimatdata direkt i mobilen.

Utforska vilka mätprogram som finns i SITES