Swedish Infrastructure for Ecosystem Science

 Göteborgs universitet

Polarforskningssekretariatet     

 Stockholms universitet      SLU, logotyp  Uppsala universitet

Vetenskapsrådet, logotyp

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnisk fältforskning. Finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och de ansvariga huvudmännen. Värd och koordinator är Sveriges lantbruksuniversitet • Org nr: 202100-2817.