SITES_bård 160701-4SITES erbjuder möjlighet till forskning av fjällhedar, alpina och glaciärpåverkade områden samt en mängd olika typer av installationer kopplade till dessa miljöer. Inom SITES bedrivs bland annat övervakning av glaciärer, meteorologi, hydrologi, snökemi och permafrost. Här finns unika mätserier av miljödata från 100 års observationer, och även en av de mest studerade glaciärerna i världen, Storglaciären.

Läs mer nedan om vad stationerna Abisko och Tarfala kan erbjuda dig som forskare.

ABISKO

Genom det fördelaktiga läget i norra Sverige, förhållandevis låg nederbörd samt långa unika mätserier av miljödata från 100 års observationer utgör Abisko en viktig plats för arktisk forskning. Stationens datasamlingar omfattar en mängd olika miljövariabler, till exempel klimat, snödjup samt istäckets tjocklek och varaktighet på Torneträsk. Stationens område för forskning omfattar höjdintervallet mellan 345 och 1700 meter över havet och utgörs av en subarktisk miljö med alpina och glaciärpåverkade områden. 

Forskning inom speciellt klimatförändringarnas påverkan på miljön studeras och kan studeras mer här.

TARFALA

Tarfaladalen omfattar höjdintervallet mellan 800 och 2097,5 meter över havet och utgörs av en typiskt subarktisk högalpin miljö. Här bedrivs miljöövervakning av glaciärer, meteorologi, hydrologi, snökemi och permafrost. Här finns fyra glaciärer varav Storglaciären som är en av de mest studerade glaciärerna i världen.
 
Inom ramen för mätprogrammet i Tarfala mäts massbalans på fem glaciärer. På 20 glaciärer övervakas också frontpositionerna. Även övervakning av hydrologi, fjällmeteorologi och permafrost görs. De första mätningarna av Storglaciären gjordes under vintern 1946 och sedan dess har man varje år mätt både hur mycket snö som ackumulerar på Storglaciären under vintern och hur mycket snö och is som smälter bort under sommaren (ablationen). Denna mätserie är världens längsta i sitt slag och utgör ett betydelsefullt underlag för internationella vetenskapliga glaciologiska och klimatologiska studier. Forskning inom Tarfala är karakteriseras av klimat och glaciologi med under senare år har intresset från ekologiforskare ökat.