SITES_bård 160701-4

SITES erbjuder många och varierande möjligheter till forskning i våtmarksmiljöer med olika karaktärer spridda över landet, inom jordbrukslandskap, av och i skog samt av fjällhedar, alpina och glaciärpåverkade områden. Inom SITES finns även stora möjligheter att studera både små och stora växter och djur utifrån ett ekosystemperspektiv, vad gäller förekomst, sammansättning och förhållande till förändringar.

Läs mer om vad SITES erbjuder inom terrestra ekosystem nedan.