background_mobile_2

SITES erbjuder

Försöksområden och infrastruktur

SITES sträcker över hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner, mellan jordbrukslandskap, naturskog, brukad skog, bäckvattensystem, sjöar, revirområden, högfjäll, fjällbjörkskog och myrar. Forskar du inom interaktioner mellan olika ekosystem är SITES en självklar infrastruktur för dig. Samtidigt är det en självklar infrastruktur för dig som bara är intresserad av en stations resurser.

Undersök våra teman:

SITES har initierat tre nya delinfrastrukturer som är under utveckling, SITES Water, SITES AquaNET och SITES NordSpec.

Data

SITES samlar in en mängd olika mätvariabler relaterade till ekosystemforskning. Utforska vad som mäts i SITES här.

Användarstöd

SITES som infrastruktur och resurs har lång och samlad erfarenhet av att sätta upp och samla in fältdata. Vi hjälper dig gärna och förmedlar vår kunskap om dokumentation så att du om i sinom tid har alla metadata, vet när det var du mätte och kan uppfylla VR regler gällande open access av data. 

Vi lyssnar gärna på dina ideér du har till ditt projekt

Områden för försök och experiment över ekosystemgränser och längst klimatzoner eller ett specifikt ekosystem finns det gott om i SITES. Vi hjälper dig gärna att finna den bästa designen för just ditt försök. Ser du förbättringsmöjligheter inom SITES lyssnar vi gärna på dina ideér.