background_mobile_2

Årsrapport och nyckeltal 2019

I SITES årsrapport sammanfattas infrastrukturens aktivitet under året. SITES redogör också för nyckeltal som beskriver verksamheten och dess förändringar över tid. En sammanfattande bild av nyckeltalen finns att hämta till höger.

SITES Årsrapport 2019

Tidigare årsrapporter finns i dokumentarkivet